Chwalmy naszego Boga!

 

PSALM 133

Alleluja! Chwalcie słudzy Jahwe, chwalcie imię Jahwe! Niech imię Jahwe będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Jahwe będzie pochwalone! Jahwe jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Jego chwała sięga ponad niebiosa. Któż jak nasz Bóg, Jahwe, co siedzibę ma w górze, co w dół spogląda na niebo i na ziemię? Podnosi nędzarza z prochu, a dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu, Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu jako pełnej radości matce synów. Alleluja! [Biblia Tysiąclecia, wydanie II ]

Każdego dnia potrzebujemy odrywać nasz wzrok od ziemskich marności i nieustannego znoju naszego doczesnego bytowania i kierować go ku niebiańskim wyżynom, gdzie nasz Bóg ma swą chwalebną siedzibę.

Nie mamy tego czynić aby zapomnieć o tym padole łez ani też aby wyrwać się z naszej ziemskiej egzystencji. Wręcz przeciwnie! Musimy to czynić aby z odwagą i wiarą stawiać czoła doczesnym wyzwaniom.

Życie na tej ziemi nie napawa optymizmem i nadzieją, ale co rusz nas rozczarowuje i często czujemy się zawiedzeni, zniechęceni i pognębieni. Panosząca się rozpusta i pospolita głupota ludzkich mas, puste obietnice polityków, złowróżbne zapowiedzi ekologów, ciągłe zawodzenie ekonomistów i kłębiące się tabuny innych pesymistycznych chmur wisi nad całą ziemią.

Jednak ponad tymi czarnymi chmurami nieustannie świeci Słońce Wiecznej Łaskawości, które swymi promieniami jest w stanie rozświetlić najciemniejszą ludzką niedolę. Jedyne czego potrzebujemy aby doświadczyć jego zbawczego działania, to ufnej wiary w Mocarza Wszechświata, Który nie zostawił nas na pastwę zła ale, Który w szczodrości Swej miłości, zgotował nam zbawienie, posyłając na ten grzeszny świat Swego Syna Jezusa Chrystusa. On nieustannie bada serca synów ludzkich i śledzi wszystkie ludzkie drogi. On ma nieograniczoną moc i wszelkie dostępne możliwości by zrealizować Swe dobre zamysły wpośród „panującego” zamętu. To On panuje! On dzierży najwyższą władzę! Wciąż dokonuje Swych cudownych dzieł! Podnosi nędzarza z prochu, dźwiga z gnoju ubogiego, bezpłodną czyni radosną matką, leczy chorych, pociesza strapionych, zbawia grzeszników!

Czy dostrzegasz Jego wspaniałość? Czy twe serce napełnia się niewysłowioną radością i chwałą? Czyż nie chcesz wykrzykiwać z czcią Jego cudownego imienia? JAHWE – wiecznie istniejący, nieustannie działający, nieskończony, od nikogo i niczego niezależny, absolutnie wolny i suwerenny, panujący! Któż jak nasz Bóg, Jahwe? Chwalcie słudzy Jahwe, chwalcie imię Jahwe! Niech imię Jahwe będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Jahwe będzie pochwalone! Alleluja!