Wyznanie i prośba

Święty Panie, niezliczoną ilość razy zgrzeszyłem i jestem winny pychy i niewiary w tym, że nie potrafiłem odnaleźć Twoich zamysłów w Słowie i nie szukałem Ciebie w moim codziennym życiu.

Moje winy i upadki są tym, co mnie obwinia, ale dziękuję Ci za to, że nie będą one świadczyć przeciwko mnie, ponieważ zostały złożone na Chrystusa mego Zbawiciela.

Ujarzmiaj moje skłonności do grzechu i udzielaj mi łaski, abym wznosił się ponad nie.

Niech namiętności ciała i pożądliwości umysłu nie zniewolą mojego ducha, lecz Ty sam panuj nade mną w poczuciu wolności i mocy.

Dziękuję za to, że wiele moich modlitw zostało odrzuconych. Prosiłem i nie otrzymałem, modliłem się z pożądliwości i nie otrzymałem, pragnąłem Egiptu, a została mi darowana pustynia.

Kontynuuj Swoje cierpliwe dzieło, odpowiadaj „nie” na moje niewłaściwe modlitwy i pomagaj mi przyjmować Twoją wolę.

Oczyść mnie z każdego złego pragnienia, z każdego nikczemnego dążenia, z wszystkiego, co sprzeciwia się Twojemu panowaniu.

Dziękuję Ci za Twoją mądrość i Twoją miłość, za wszelkie przejawy dyscypliny, którym i mnie poddajesz, za to, że czasem wkładasz mnie do pieca, aby wytopić złoto i odrzucić mój żużel.
Żadna próba nie jest zbyt ciężka, gdy chodzi o grzech. Gdybyś dał mi wybór, czy żyć w rozkoszach moich grzechów czy wypalić grzech poprzez próby, udziel mi uświęconego cierpienia.

Wyzwól mnie od wszelkich grzesznych nawyków, od starych przyzwyczajeń, od wszystkiego, co przysłania Twoją łaskę w moim życiu i co wstrzymuje mnie od rozkoszowania się Tobą.

Wtedy będę Ci dziękować, Boże Izraela, za pomoc w tym, jak zachować prawość.

**********************************************************************************

Modlitwa zaczerpnięta z kolekcji modlitw purytan, które można znaleźć w nowej książce Czesława Bassary "Znaczenie modlitwy".

Modlitwy purytan „The Valley of Vision: A Collection of Puritan Prayers & Devotions”, zostały zebrane i wydane przez Arthura Bennetta. Dostosowane do współczesnego języka przez Eternal Life Ministries, http://www.eternallifeministries.org/prayers.htm