Wyznanie i prośba

Święty Panie, zgrzeszyłem niezliczoną ilość razy i jestem winny pychy i niewiary w tym, że nie potrafiłem odnaleźć Twoich zamysłów w Słowie i nie szukałem Ciebie w moim codziennym życiu.

Moje winy i upadki są tym, co mnie obwinia, ale dziękuję Ci za to, że nie będą one świadczyć przeciwko mnie, ponieważ zostały złożone na Chrystusa mego Zbawiciela.

Ujarzmiaj moje skłonności do grzechu i udzielaj mi łaski, abym wznosił się ponad nie.

Niech namiętności ciała i pożądliwości umysłu nie zniewolą mojego ducha, lecz Ty jedynie panuj nade mną w wolności i mocy.

Dziękuję Ci za to, że wiele moich modlitw zostało odrzuconych. Źle prosiłem i nie otrzymałem, modliłem się z pożądliwości i nie otrzymałem, pragnąłem Egiptu, a została mi darowana pustynia.

Kontynuuj Twoje cierpliwe dzieło, odpowiadaj „nie” na moje niewłaściwe modlitwy i pomagaj mi przyjmować Twoją wolę.

Oczyszczaj mnie z każdego złego pragnienia, z każdego nikczemnego dążenia, z wszystkiego, co sprzeciwia się Twojemu panowaniu.

Dziękuję Ci za Twoją mądrość i miłość, za wszelkie przejawy dyscypliny, którym mnie poddajesz, i za to, że czasem wkładasz mnie do pieca, aby wytopić złoto i odrzucić mój żużel.
Żadna próba nie jest zbyt ciężka, gdy chodzi o grzech. Gdybyś dał mi wybór, czy żyć w rozkoszach moich grzechów czy wypalić grzech poprzez próby, udziel mi proszę gotowości do uświęcającego cierpienia.

Wyzwól mnie od wszelkich grzesznych nawyków, od starych przyzwyczajeń, od wszystkiego, co przysłania Twoją łaskę w moim życiu i co wstrzymuje mnie od rozkoszowania się Tobą.

Wtedy będę Ci dziękować, Boże Izraela, za pomoc, jakiej udzielasz mi bym żył w prawości.

*****************

Modlitwy purytan „The Valley of Vision: A Collection of Puritan Prayers & Devotions”, zostały zebrane i wydane przez Arthura Bennetta. Dostosowane do współczesnego języka przez Eternal Life Ministries, http://www.eternallifeministries.org/prayers.htm