Pogrzeb brata Marka

W najbliższy czwartek 28-11-2019 o godzinie 13:30 na cmentarzu komunalnym w Rumii ( ulica Górnicza 29) odbędzie się nabożeństwo pogrzebowe naszego drogiego brata Marka Wierzbickiego, który odszedł do Pana w zeszłą sobotę. Po pogrzebie, zapraszamy do siedziby naszego zboru na wspólny posiłek. Prosimy o możliwie pilną deklarację obecności na tym poczęstunku, aby móc przygotować odpowiednią liczbę posiłków. Prosimy o SMS na numer  telefonu 880-923-706 podając nazwisko i liczbę osób.