Wyrzucić czy naprawić?

W codziennym życiu często spotykamy się z tym dylematem. Rozwiązanie zazwyczaj zależy od tego, na ile zepsuta rzecz jest dla nas wartościowa. Jeśli uznamy, że jest cenna, wówczas chcemy jej odnowienia, byśmy mogli nadal z niej korzystać. Czasami podchodzimy jednak do tego problemu pragmatycznie, i o naprawie decydują koszty. Czasami zaś wartość emocjonalna powoduje, że decydujemy się na naprawę, choć nie widać w tym sensu ekonomicznego.

W życiu chrześcijanina problem ten nie dotyczy jednak tylko rzeczy materialnych, także w sferze duchowej mamy do czynienia z zepsuciem. Jak postępujemy w wypadku, kiedy grzeszy, „zepsuje się” brat lub siostra w naszym zborze? Czy podejmiemy trud naprawy? Czy raczej udajemy, że nie widzimy problemu? A może wyrzucamy „zepsutego” na śmietnik?

Co o tym mówi Słowo Boże?

Pieśń prześladowanych

O Boże, podtrzymaj mnie
w smutku i bolesnym doświadczeniu!
Złam pychę, która gardzisz,
I pociesz mnie w mym bólu!
Panie, objaw mi Swe Miłosierdzie
w więzach, na więziennej pryczy!
Oto ludzie chcą mnie pożreć,
podstępni i kłótliwi.
Ratuj mnie od lęku przed niebezpieczeństwem!
Ty mnie nigdy nie opuścisz,
W to mocno wierzę.
Dobrowolnie przelałeś za mnie Swą krew,
I w niej obmyłeś mnie.
Tam jest moja ufność cała,
W Chrystusie, Bożym Synu jedynym.
Na Nim teraz buduję,
w ucisku ufając.
Bóg mnie nie porzuci!
Umrzeć i nadal żyć
aż ujrzę mój kres.
W Tobie pokładam mą ufność,
Tyś pomocnikiem moim.
Duszę, ciało, dzieci,
wszystko powierzam Tobie.
O Panie, przyjdź rychło i zabierz mnie,
Od niegodziwych ludzi ratuj!
Tobie wieczna cześć!
Amen.

Pieśń prześladowanych

Treść tego hymnu przywodzi na myśl słowa Psalmów Dawidowych. Jest to prośba skierowana do Boga. Prośba, by przeprowadził On swego sługę przez czas prześladowania i cierpienia. Słowa są bardzo autentyczne, gdyż życie brata Leonharda było podobne do życia innych ewangelicznie wierzących XVI wieku. Doświadczył szyderstwa, biczowania, kajdan i więzienia.  Czytaj dalej

Radykalny krzyż

Wierzę, iż wielką potrzebą dnia dzisiejszego nie jest wcale przebudzenie, ale radykalna odnowa, która sięgnie korzeni naszych moralnych i duchowych dolegliwości, zajmie się raczej przyczynami niż skutkami, bardziej samą chorobą niż jej symptomami...

Pieśni

[V1]
 JESTEŚMY PANIE KAPŁAŃSTWEM TWYM
 BY WIELBIĆ MAJESTAT TWÓJ
[V2]
 BY OGŁASZAĆ TWOJE DZIEŁA DZIŚ
 BY KAŻDY CIEBIE
 POZNAĆ MÓGŁ
[V3]
 NIEBO I ZIEMIA WCIĄŻ GŁOSZĄ TWĄ CHWAŁĘ
 A GWIAZDY ODDAJĄ CI CZEŚĆ
[V4]
 TYŚ JEST WSZECHMOCNY WIELKI PAN
 TWA WŁADZA I MOC
 WIECZNIE TRWA
 WIECZNIE TRWA
[V5]
 NIECH ŚWIĄTYNIA TWOJA WYPEŁNI SIĘ CHWAŁĄ
 NIECH NASZE GŁOSY
 CIEBIE CZCZĄ
[V6]
 NIECH ŚWIĄTYNIA TWOJA WYPEŁNI SIĘ CHWAŁĄ
 NIECH GŁOŚNO INSTRUMENTY BRZMIĄ

 

KRÓLESTWA BOŻEGO
 SZUKAJCIE WPIERW
 I JEGO SPRAWIEDLIWOŚCI
 A WSZYSTKO INNE
 PRZYDANE BĘDZIE WAM
 ALLELUJA, AMEN
 ALLELUJA, ALLELUJA ....

 

[V1]   
 BOŻE WIELKI PEŁEN CHWAŁ WIELBIĘ TWĄ POTĘGĘ PANIE
 TYŚ STWORZENIOM ŻYCIE DAŁ, PODZIWIAMY TWE DZIAŁANIE
 JAKIŚ OD WIECZNOŚCI BYŁ, TAK NA WIEKI BĘDZIESZ ŻYŁ
[V2]   
 WSZYSCY CIEBIE CHWALIĆ CHCĄ,
 WSZYSCY ŚWIĘCI ANIOŁOWIE
 WIELBIĄ WIELKOŚĆ, DOBROĆ TWĄ
 CHERUBOWIE,  SERAFOWIE
 ŚPIEW OTACZA BOSKI TRON
 „ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY ON”
[V3]   
 ŚWIĘTY JEST NIEBIAŃSKI WÓDZ,
 PAN ZASTĘPÓW ŚWIĘTY, ŚWIĘTY
 NĘDZĘ NASZĄ MOŻE ZMÓC,
 CHWAŁĄ JEGO ŚWIAT PRZEJĘTY
 NIEBO, ZIEMIA, MORZE BRZMI
 GŁOŚNĄ CHWAŁĄ JEGO CZCI
[V4]   
 SPÓJRZ O PANIE NA SWÓJ LUD, SKŁOŃ KU SWEMU SIĘ STWORZENIU
 PROWADŹ GO DO ŻYCIA WÓD, BY NIE ZGINĄŁ W UTRUDZENIU
 A GDY PRZETRWA ŻYCIA ZNÓJ, NIECH MAJESTAT UJRZY TWÓJ
[V5]  
 ZMIŁUJ, PANIE, ZMIŁUJ SIĘ, POBŁOGOSŁAW DZIECIOM TWOIM
 OBJAW SIĘ NAM W ŁASCE SWEJ, Z KTÓREJ PŁYNĄ POCIECH ZDROJE
 TYŚ NADZIEJĄ NASZĄ SAM, NIE DAJ PRZETO ZGINĄĆ NAM

 

 

[R]
 Duszo ma Pana chwal
 Oddaj Bogu cześć
 Świętemu śpiewaj pieśń
 Z mocą wywyższaj Go
 Duszo ma
 Uwielbiam Boże Cię

[1]
 Nowy dzień wraz ze wschodem słońca
 Znów nadszedł czas by Ci śpiewać pieśń
 Cokolwiek jest już za mną i to wszystko co przede mną
 Wiem, będę śpiewać gdy nadejdzie zmrok

[2]
 Bogaty w miłość gniew oddalasz Panie
 Twe serce miłe wielbię imię Twe
 Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni
 Wiele powodów by uwielbiać Cię

[3]
 Przyjdzie dzień gdy bez sił zostanę
 Nadejdzie czas mego końca tu
 Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać
 W wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń

 

[v1]
 U PANA DZIŚ  
 ZOSTAWIAM TROSKI SWE
 ODDAJĘ MU
 ON CHĘTNIE CIĘŻAR MÓJ CHCE NIEŚĆ
[v2]
 SKŁADAM GO U JEGO STÓP
 I ULGĘ CZUJĘ ZNÓW
 MOJE ZWĄTPIENIA, STRACH
 U PANA SKŁADAM DZIŚ
[V3]
 JA WIEM ŻE PAN
 JEST WIĘKSZY NIŻ SŁABOŚCI ME
 ŻE JEGO MOC OBJAWIA SIĘ GDY SIŁ MYCH KRES
[V4]
 CHCĘ GO WIELBIĆ Z CAŁYCH SIŁ
 BY WYWYŻSZONY BYŁ
 BY KRZYŻA MOC JAŚNIAŁA W ŻYCIU MYM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Możesz zaproponować pieśń / pieśni na kolejne nabożeństwo pisząc mail na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kazania

Więcej artykułów…