Kazania

                       Bieżące kazania                               FACEBOOK     youtube

 

                       Wcześniejsze kazania                                  Kazania wideo

                   Jeszcze wcześniejsze kazania

 

 CAŁE NABOŻEŃSTWA Z OSTATNICH MIESIĘCY

 
PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ LINKI DO KAZAŃ  ZEBRANYCH WEDŁUG TEMATÓW LUB KSIĄG BIBLIJNYCH
 
Aby pobrać kazania w formacie MP3 przejdź do sekcji DOWNLOAD
 

 ZBAWIENIE  

Słowo Boga

Problem ludzkiego cierpienia

Powodzenie czy cierpienie?

 

Małżeństwo, rozwód, powtórne związki

1 List do Koryntian

Księga Sędziów

1 Księga Samuela

2 Księga Samuela

Listy do 7 Zborów (Księga Objawienia)

Czasy ostateczne

Psalmy

Role mężczyzny i kobiety w rodzinie oraz w Kościele (Dlaczego kobieta ma nakrywać głowę na nabożeństwie?)

Kazania na różne tematy

Usługi naszych gości

Świadectwa cudownego Bożego działania

USTROŃ (kazania 2014)

USTROŃ (kazania 2015) 

USTROŃ (kazania 2016)

Pieśni z wczasów w Ustroniu 2014

Pieśni z wczasów w Ustroniu 2015

Pieśni z wczasów w Ustroniu 2016

Pieśni ze śpiewnika pielgrzyma