Kazania

                       Bieżące kazania                               FACEBOOK         youtube

 
 
PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ LINKI DO KAZAŃ  ZEBRANYCH WEDŁUG TEMATÓW LUB KSIĄG BIBLIJNYCH
 
 

 CAŁE NABOŻEŃSTWA Z OSTATNICH MIESIĘCY

 ZBAWIENIE  

 SŁOWO BOŻE

 ŚWIADECTWA

Problem ludzkiego cierpienia

Powodzenie czy cierpienie?

1 List do Koryntian

Księga Sędziów

1 Księga Samuela

2 Księga Samuela

Listy do 7 Zborów (Księga Objawienia)

Czasy ostateczne

Psalmy

Role mężczyzny i kobiety w rodzinie oraz w Kościele (Dlaczego kobieta ma nakrywać głowę na nabożeństwie?)

Kazania na różne tematy

Usługi naszych gości

USTROŃ (kazania 2014)

USTROŃ (kazania 2015) 

USTROŃ (kazania 2016)

Pieśni z wczasów w Ustroniu 2014

Pieśni z wczasów w Ustroniu 2015

Pieśni z wczasów w Ustroniu 2016