Kazania

                       Bieżące kazania                              FACEBOOK         youtube

 
 
PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ LINKI DO KAZAŃ  ZEBRANYCH WEDŁUG TEMATÓW LUB KSIĄG BIBLIJNYCH
 

 ZBAWIENIE  

 SŁOWO BOŻE

 ŚWIADECTWA

Problem ludzkiego cierpienia

Powodzenie czy cierpienie?

1 Księga Samuela

2 Księga Samuela

Listy do 7 Zborów (Księga Objawienia)

Czasy ostateczne

Psalmy

Role mężczyzny i kobiety w rodzinie oraz w Kościele

(Dlaczego kobieta ma nakrywać głowę do modlitwy?)

Kazania na różne tematy

Usługi naszych gości

USTROŃ (kazania 2014)

USTROŃ (kazania 2015) 

USTROŃ (kazania 2016)

Pieśni z wczasów w Ustroniu 2014

Pieśni z wczasów w Ustroniu 2015

Pieśni z wczasów w Ustroniu 2016