Słabość człowieka i moc Boga

Gorąco zachęcamy do wysłuchania wykładów brata Tima Savage'a  opartych na wykładzie II Listu do Koryntian, zatytułowanych  "Słabość człowieka i moc Boga"

KLIKNIJ i SŁUCHAJ

SŁABOŚĆ CZŁOWIEKA I MOC BOGA