Poświęcenie i uwielbienie

Mój Boże, jest coś wspaniałego w tym, by podobać się Tobie i być tym, kim chcesz, abym był. Obym tylko był święty, tak jak Ty jesteś święty, obym był czysty jak Chrystus, doskonały jak Twój Duch jest doskonały!

To są najwspanialsze przykazania w Twoim Słowie i jakże miałbym je łamać? Czy muszę je łamać? Czy jest to koniecznością, tak długo jak żyję tutaj na ziemi?

Jak mogę w ten sposób Cię obrażać, mój Dobry Ojcze? Biada mi, biada, że jestem grzesznikiem, że zasmucam Ciebie, Boże, doskonały w dobroci i łasce! Gdybyś ukarał mnie za moje grzechy byłbyś sprawiedliwy, a jednak,  mimo to, że ciągle się potykam i upadam w grzech, Ty ciągle okazujesz mi łaskę.

Czego mi brak i co powinienem robić, aby bardziej wielbić i wywyższać Ciebie, Istotę najwspanialszą ze wszystkich?

Pragnę poświęcić moją duszę i ciało na służbę Tobie - bez granic, na zawsze! Pragnę oddać się Tobie tak, aby już nigdy nie należeć do siebie samego! Pragnę w doskonały sposób podporządkować mą wolę i pragnienia Twojej woli i Twojej miłości!

Ale niestety, choć mi bardzo przykro, nie potrafię żyć doskonale i nie grzeszyć...

Twoi święci aniołowie uwielbiają Cię nieustannie i w uniżeniu kłaniają się przed Tobą - Wielkim Królem nieba i ziemi! Jakże pragnę być częścią tego nieustannego uwielbiania! Napełniaj, proszę, me serce niebiańską radością i zdrojem Twojej Boskiej wspaniałości abym robił wszystko by przyczyniać się do pomnażania chwały należnej jedynie Tobie -  błogosławionemu Bogu! 

************************************

Modlitwy purytan „The Valley of Vision: A Collection of Puritan Prayers & Devotions”, zebrane i wydane przez Arthura Bennetta.