nowe miejsce naszych zgromadzeń

Od 1 sierpnia nasze zgromadzenia odbywają się w nowej siedzibie naszego zboru przy ulicy Wałowej 25 (była siłownia Apollo - budynek w głębi podwórza). Godziny naszych spotkań pozostają bez zmian. Serdecznie zapraszamy!

Dary Ducha Świętego w historii Kościoła

Miłość nigdy nie ustaje. Bo choć są proroctwa, przeminą; choć języki, ustaną; choć wiedza, obróci się wniwecz. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. [1 Kor 13:8-10]

 

Według większości historycznych protestantów, począwszy od Marcina Lutra, cudowne dary charyzmatyczne jak uzdrawianie, wypędzanie demonów czy mówienie obcymi językami przestały być udzielane przez Boga, wraz z zakończeniem powstawania Pisma Świętego i śmiercią apostołów, gdyż ich jedynym celem było uwiarygodnienie samego Chrystusa, a następnie posłanych przez Niego Apostołów.

Służbie Jezusa towarzyszyły niezwykłe cuda, które apostoł Jan (Ew. Jana 2.11) nazywa „znakami”.

Wg Lutra i jego następców, Jan wskazuje, że cuda były dowodami uwiarygodniającymi samego Jezusa i potwierdzającymi autentyczność Jego przesłania.

Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa, gdy były zakładane fundamenty Kościoła a Nowy Testament kompletowany i spisywany, apostołowie także w mocy Ducha Świętego czynili uwiarygodniające ich posługę „znaki” jak: uzdrawianie, wypędzanie demonów czy mówienie obcymi językami.

Jednak po spisaniu pełnego kanonu Biblii charyzmaty i cuda przestały być potrzebne, bo ludzie mieli od tamtej pory wierzyć samemu Pismu [zasada SOLA SCRIPTURA – tylko Pismo].

Luter i kolejni protestanci głównego nurtu, odnosząc się do wielowiekowej tradycji kościoła rzymskiego, pełnej sprzecznych z Pismem Świętym objawień, cudów i rzekomych znaków uwiarygodniających obecność Ducha Świętego wpośród ich odstępstwa i błędnej nauki, całkowicie odrzucili cudowne działanie Boga na rzecz zasady SOLA SCRIPTURA – tylko Pismo!

Ich stanowisko określono mianem cesacjonizmu - pochodzi od łacińskiego cessatio (ustanie, przerwanie, wygaśnięcie, zaprzestanie).

W swej argumentacji protestanci broniąc cesacjonizmu odwoływali się do słów Apostoła Pawła z 1 Kor 13, 8, że „proroctwa przeminą, a języki ustaną”

cookies

 Cookies - po co są ciasteczka?

 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania strony, a w szczególności dostosowania strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej.
Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową.

Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

Mogą Państwo w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. 
Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej.

Pogrzeb brata Marka

W najbliższy czwartek 28-11-2019 o godzinie 13:30 na cmentarzu komunalnym w Rumii ( ulica Górnicza 29) odbędzie się nabożeństwo pogrzebowe naszego drogiego brata Marka Wierzbickiego, który odszedł do Pana w zeszłą sobotę. Po pogrzebie, zapraszamy do siedziby naszego zboru na wspólny posiłek. Prosimy o możliwie pilną deklarację obecności na tym poczęstunku, aby móc przygotować odpowiednią liczbę posiłków. Prosimy o SMS na numer  telefonu 880-923-706 podając nazwisko i liczbę osób.