Niezwykłe świadectwo syna i ojca

Michał spędził wiele lat w więzach grzechu, będąc w  organizacji Świadków Jehowy, podczas gdy jego ojciec zmagał się z bezdomnością na uliacach Warszawy. Posłuchaj poruszającego świadectwa działania Bożej wyzwalającej łaski, która przynosi prawdziwą wolność w Jezusie Chrystusie! Chwała Jego Imieniu!

 

Zadowolenie w Bogu

 

Niebiański Ojcze, gdybym miał cierpieć niedostatek i żyć w biedzie, daj by moje serce nie utraciło Twojej miłości, ale rozumiało ją i było jej pełne, mimo że byłbym pozbawiony doczesnych błogosławieństw.

Twoja łaska czasami prowadzi przez bolesne doświadczenia, bo dzięki nim dostrzegam mój grzech i pragnę uwolnienia od niego. Pomóż mi ochotnie przyjąć biedę, cierpienia, pokusy, jeśli przez nie wyraźniej zobaczę grzech jako największe zło i zostanę uwolniony od niego. Daj mi, proszę, łaskę, bym z wdzięcznością poddał się wszystkiemu co uznasz za konieczne w Twojej miłości.

Kiedy Ty, PANIE Jezu, zamieszkałeś w mej duszy, stałeś się dla mnie droższy niż wcześniej był grzech; Twoje miłościwe panowanie zastąpiło jego tyranię. Kiedy pojawia się jakiś grzech, to pomóż mi z nim walczyć i zajmij jego miejsce, abyś Ty PANIE był dla mnie cenniejszy niż nikczemna pożądliwość! Niech Twoja wspaniałość, moc i życie mieszkają we mnie, przepędzając wszelką nieprawość! Potrzebuję Twojej potężnej obecności by pokonać grzech.

Kiedy lękam się zła, które może nadejść, pocieszaj mnie, pokazując, że bez Ciebie, jestem umarłym, potępionym grzesznikiem, ale w Tobie jestem pojednany z Ojcem i żyję! Bez Ciebie jest niedostatek i brak pokoju, ale w Tobie jest pełnia i pokój! Bez Ciebie jestem słaby i niezdolny do czynienia dobra, ale w Tobie mogę wszystko!

Chociaż teraz doświadczam Twojej łaski tylko w pewnej mierze, już niedługo otrzymam ją w całej pełni, kiedy objawi się doskonałość Twego pojednania, a Ty sam będziesz zupełnie wystarczający, miłujący mnie doskonale, a grzech zupełnie zniweczony. Wielki Boże, niech ten dzień nastanie rychło!

************************************

Modlitwy purytan „The Valley of Vision: A Collection of Puritan Prayers & Devotions”, zebrane i wydane przez Arthura Bennetta.

Poświęcenie i uwielbienie

Mój Boże, jest coś wspaniałego w tym, by podobać się Tobie i być tym, kim chcesz, abym był. Obym tylko był święty, tak jak Ty jesteś święty, obym był czysty jak Chrystus, doskonały jak Twój Duch jest doskonały!

To są najwspanialsze przykazania w Twoim Słowie i jakże miałbym je łamać? Czy muszę je łamać? Czy jest to koniecznością, tak długo jak żyję tutaj na ziemi?

Jak mogę w ten sposób Cię obrażać, mój Dobry Ojcze? Biada mi, biada, że jestem grzesznikiem, że zasmucam Ciebie, Boże, doskonały w dobroci i łasce! Gdybyś ukarał mnie za moje grzechy byłbyś sprawiedliwy, a jednak,  mimo to, że ciągle się potykam i upadam w grzech, Ty ciągle okazujesz mi łaskę.

Czego mi brak i co powinienem robić, aby bardziej wielbić i wywyższać Ciebie, Istotę najwspanialszą ze wszystkich?

Pragnę poświęcić moją duszę i ciało na służbę Tobie - bez granic, na zawsze! Pragnę oddać się Tobie tak, aby już nigdy nie należeć do siebie samego! Pragnę w doskonały sposób podporządkować mą wolę i pragnienia Twojej woli i Twojej miłości!

Ale niestety, choć mi bardzo przykro, nie potrafię żyć doskonale i nie grzeszyć...

Twoi święci aniołowie uwielbiają Cię nieustannie i w uniżeniu kłaniają się przed Tobą - Wielkim Królem nieba i ziemi! Jakże pragnę być częścią tego nieustannego uwielbiania! Napełniaj, proszę, me serce niebiańską radością i zdrojem Twojej Boskiej wspaniałości abym robił wszystko by przyczyniać się do pomnażania chwały należnej jedynie Tobie -  błogosławionemu Bogu! 

************************************

Modlitwy purytan „The Valley of Vision: A Collection of Puritan Prayers & Devotions”, zebrane i wydane przez Arthura Bennetta.