Spotkania z Biblią

W każdą środę o godz. 18:00 spotykamy się na wspólne rozważanie Pisma Świętego. Jest to czas dyskusji, wymiany myśli, poglądów i dochodzenia do jedności poznania i zrozumienia Bożego Słowa.

Wierzymy, że każdy, choćby najmniejszy naśladowca Chrystusa ma coś do zaoferowania. Chcemy się uczyć jedni od drugich, słuchać i dzielić się tym czego się nauczyliśmy, czego doświadczyliśmy czy też z czym się zmagamy.

Po rozważaniu Słowa, klękamy do wspólnej modlitwy, w której wyrażamy naszą wdzięczność za to czego się nauczyliśmy, ale też wołamy o wszelkie znane nam potrzeby w naszym bliskim kręgu, w mieście, kraju i poza jego granicami. Modlimy się o potrzeby Kościoła i ginącego świata.

Serdecznie zapraszamy każdego, kto pragnie lepiej poznawać Słowo Boże i modlić się w gronie braci i sióstr w Chrystusie.