Pieśni

[v1]

Za Jezusem pójde w życia drogę,

Tylko w Nim radości dział mi dan,

Tylko w Nim cel dążeń znaleźć mogę,

W dom mój radość wnosi tylko Pan.

[R]

Lasem, polem i doliną ciemną

Pójdę, kiedy ujmie moją dłoń;

Gdyby Pan mój nie był zawsze ze mną,

Nie trafiłbym na ojczystą błoń.

[V2]

On mnie strzeże, gdy się do snu kładę,

Rano On rozprasza chmury trwóg,

Na bezdrożach zbawczą daje radę,

On mnie cieszy wśród ciernistych dróg.

[V3]

Tylko z Nim chcę zawsze się radować,

On mym życiem, w Nim mą siłę mam,

Jego łaska raczy mnie zachować,

Jemu ciało, duszę chętnie dam.

[V4]

Gdy się kiedyś życia dzień nachyli,

Jezus w Ojca mnie wprowadzi dom,

Odziedziczę niebo w jednej chwili,

Będzie koniec troskom, koniec łzom.

------------------------------------------------------------------

[v1]

JUŻ JAŚNIEJE Z DALEKA NAM KRAJ

OKIEM WIARY WIDZIMY GO TU

JEZUS WNET NAM OTWORZY TEN RAJ

ŹRÓDŁA ŁASKI, POKOJU TAM SĄ

[R]

WNET, O, WNET, JAKI CUD!

WEJDZIE PAŃSKI

Z PLĄSANIEM TAM LUD /x2

[v2]

CUDNE PIEŚNI RADOŚCI TAM BRZMIĄ

JEZUSOWI KU CHWALE I CZCI

ZIEMSKIE TROSKI NIEZNANE TAM SĄ

I W POKOJU WCIĄŻ PŁYNĄ TAM DNI

[v3]

Z NIEZLICZONYCH UST ŚPIEW BŁOGI BRZMI

ŚWIĘTY DUCH WZNIECA PIEŚNI TE SAM

MIŁOŚĆ BOŻĄ W JEZUSIE ZBÓR CZCI

O JAK BŁOGO, JAK BŁOGO JEST TAM!

------------------------------------------------------------------

[1]

Daj nam Panie wytrwać w czasie burz,

Byśmy tam przed Twoim tronem,

Przed rycerstwem niezwalczonym

Wieniec chwały otrzymali już!

[r]

Trzymaj się, trzymaj się!

Bracie, siostro, wiernym w boju bądź!

Trzymaj się, trzymaj się!

Byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć!

[2]

Wąska wiedzie ścieżka w niebios strop,

Szczęśliw ten, kto z niej nie zboczy,

Kto się grzechem znów nie zbroczy,

Kto nie padnie pod brzemieniem prób!

[3]

Wszystką trwogę, bojaźń świata zmóż!

Bojaźliwe bowiem ramie,

Mocy piekieł nie przełamie

Pan trwożliwych nie uwieńczy dusz!

[4]

W niebo niech się wzniosą myśli twe,

Patrz, tam Ojciec mieszka mocny,

On ci wciąż chce być pomocny,

On miłości ci spojrzenie śle.

------------------------------------------------------------------

[1]

Olej nie popłynie póki owoc cały jest.

Wino serc nie rozweseli, gdy unika tłoczni krzew.

Maści woń się nie rozniesie bez zmiażdżenia ziół.

Czy więc miałbym się uchylać, gdy Twa miłość zsyła ból?

[R]

W każdym cierpieniu mój prawdziwy zysk.

W miejsce tego, co zabierasz

więcej Siebie dajesz mi.

Więcej Siebie dajesz mi.

[2]

Czy rwać struny serca musisz, by zabrzmiała pieśń?

Czy Twe srogie uderzenie słodki we mnie zrodzi śpiew?

Strat nie liczę, które z Tobą bliżej łączą mnie.

Chcę we wszystkim ulec, abym ujrzeć zdołał serce Twe.

 

[3]

Wybacz, Panie, że od straty chronić siebie chcę.

Choć Twa miłość mnie odarła wiesz, że nie zgadzałem się.

Zgodnie z Twym upodobaniem pracuj we mnie więc.

Ludzkich uczuć mych nie szanuj, czyń co zadowoli Cię.

 

[4]

Gdybym nie chciał czego Ty chcesz, nie patrz na mój strach.

Gdyby zysk mój był mą stratą, serce moje powie tak.

O tak pragnę Cię ucieszyć choć przez moje łzy

nawet gdybym dla Twej chwały musiał stale nosić krzyż.

 

[5]

Będę wielbić Cię choć płacz mój z pieśnią zlewa się.

Słodycz Twa codziennie większa, wdzięczne hymny wzbudza me.

Uczyniłeś się cenniejszym ponad wszystko mi,

Wzrastaj więc, gdy ja maleję. Tylko tego pragnę dziś.

 

------------------------------------------------------------------

[V1]                

NIE W WYMOWIE SŁÓW MODLITWY MEJ,  

ANI W PIEŚNIACH ŻYCIA DUSZY CNEJ,  

/ SKRYJESZ PANIE POD OPIEKĄ SWĄ  

WSZYSTKIE MOJE ŹRÓDŁA W TOBIE SĄ. /x2

 

[V2]

NIE W ŻYCZENIACH MAM TU POKÓJ SWÓJ,  

I NIE DAJE GO LOS SZCZĘSNY MÓJ ,  

/ JEDNA PIEŚŃ PRZENIKA DUSZĘ MĄ:  

WSZYSTKIE MOJE ŹRÓDŁA W TOBIE SĄ. /x2  

 

[V3]

WIDZISZ SAM KŁOPOTY I ŻAL MÓJ,

DAJESZ SERCU MEMU POKÓJ SWÓJ,  

/ TOBIE, BOŻE, NIOSĘ DUSZĘ SWĄ  

WSZYSTKIE MOJE ŹRÓDŁA W TOBIE SĄ. /x2

 

[V4]

UJAWNIŁEŚ SWEJ MIŁOŚCI DAR,  

RADOŚĆ MOJA W SERCU JEST BEZ MIAR.  

/ W PUSZCZY SŁAWIĆ BĘDĘ MIŁOŚĆ TWĄ  

WSZYSTKIE MOJE ŹRÓDŁA W TOBIE SĄ. /x2

 

[V5]

ZEWSZĄD GROZI NIEPRZYJACIÓŁ ZŁOŚĆ,  

LECZ OBRONY MAM W MYM PANU DOŚĆ,  

/ MOC ZWYCIĘSTWA - TO JEST WOLĄ TWĄ  

WSZYSTKIE MOJE ŹRÓDŁA W TOBIE SĄ. /x2

 

[V6]  

TYŚ POKOJEM I OPOKĄ MI;  

NIE ZASZKODZĄ MI TU LUDZIE ŹLI.  

/ W TOBIE WIECZNĄ JUŻ MAM RADOŚĆ MĄ –  

WSZYSTKIE MOJE ŹRÓDŁA W TOBIE SĄ. /x2

------------------------------------------------------------------

[V1]

ALBOWIEM TAK BÓG ŚWIAT UMIŁOWAŁ /x2

_

UMIŁOWAŁ, UMIŁOWAŁ, UMIŁOWAŁ TAK BÓG ŚWIAT /x2

[V2]

ŻE DAŁ NAM SYNA JEDYNEGO /x2

_

DAŁ SYNA, DAŁ SYNA

JEDNORODZONEGO DAŁ /x2

[V3]

AŻEBY KAŻDY KTO WEŃ WIERZY /x2

_

NIE ZGINĄŁ, NIE ZGINĄŁ

ALE ŻYWOT WIECZNY MIAŁ /x2

----------------------------------------------------

Możesz zaproponować pieśń / pieśni na kolejne nabożeństwo pisząc mail na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.