Biblia

Biblia to księga napisana przez wielu ludzi, natchnionych przez Ducha Świętego, na przestrzeni wielu wieków. Zawiera ona odpowiedzi na każde istotne pytanie dotyczące ludzkiego życia i prawdziwej pobożności. Dlatego Biblię nazwya się też Pismem Świętym i Słowem Bożym.

W języku polskim mamy wiele różnych przekładów Biblii. Dlaczego? Czy są bardziej i mniej wiarygodne przekłady?

Język polski, jak większość języków, stale się zmienia. W związku z tym Biblia Gdańska z 1632 roku będzie ciężką lekturą dla przeciętnego Polaka ze względu na staropolskie, archaiczne zwroty.  Najpopularniejszym przekładem wśród Ewangelicznych chrześcijan jest Biblia Warszawska. Obecnie trwają prace nad nowymi przekładami i mamy nadzieję juz wkrótce z nich korzystać.

Żaden przekład nie jest doskonały. Tłumaczenie starych tekstów w wymarłych językach jest nie lada sztuką. Słowa mają wiele znaczeń i tłumacze starają się dobrać odpowiedniki w naszym języku, które oddają poselstwo oryginału. Warto sprawdzać tłumaczenie ważniejszych lub niezrozumiałych dla nas fragmentów w kilku przekładach. Można też posłużyć się biblią interlinearną, która obok polskich wyrazów podaje hebrajskie czy greckie słowa i ich znaczenie.

Po co Bóg dał nam Biblię?

Biblia jest przeznaczona dla każdego człowieka, nie tylko dla zwierzchników Kościoła. Treść Biblii jest łatwo przyswajalna dla przeciętnego człowieka, który czyta ją z modlitwą prosząc o Bożą pomoc, oświecenie przez Jego Ducha. Jeśli znasz Pismo Święte to wiesz, że o najważniejszych kwestiach mówi ono wielokrotnie na różne sposoby, tak, że możemy jasno zrozumieć to przesłanie.

Chrześcijanin nie tylko może czytać Słowo Boże, ale powienien. Chrześcijanin powinien żyć Słowem Bożym każdego dnia. Czytanie Pisma Świętego to wielka radość dla ludzi, którzy są napełnieni Duchem Świętym. Słowo Boże to pokarm dla naszej duszy. Jeśli tego nie doświadczasz, poproś Pana Boga o objawienie ci wspaniałości Jego Słowa, przez które możesz słyszec głos twego kochającego Ojca.

Wiele kościołów i organizacji religijnych narzuca swoją jedynie słuszną interpretację Słowa Bożego. Kościół katolicki, prawosławny, Świadkowie Jehowy, mormoni, adwentyści i wiele innych, wierzą, że tylko zwierzchnicy ich kościołów interpretują Biblię słusznie i interpretacja ta nie podlega dyskusji. To, w ich mniemaniu, jest spoiwem jedności i chroni przed rozłamami.

Nie zgadzamy się z takim podejściem. Widzimy w samym Piśmie Świętym, że już we wczesnym Kościele istniały odmienne zdania co do pewnych kwestii i nie było odgórnego narzucania poglądów ale łagodna dyskusja i perswazja. W sprawach zasadniczych odwoływano się do autorytetu apostołów i innych znamienitych przywódców nie przymuszając jednak nikogo do przyjęcia poglądów czy praktyk, które byłyby niezgodne z ich przekonaniem czy głosem sumienia. Cóż to za jedność, za którą kryje się obłudne wyznanie "prawdy" w którą się nie wierzy?

Dlatego jesteśmy otwarci na wymianę poglądów. Rozmawiamy między sobą o Słowie Bożym i nikt na nikogo nie patrzy z góry ani nie narzuca swego "nieomylnego" zdania. Naszym jedynym Nauczycielem i ostatecznym Autorytetem jest Jezus Chrystus.

Historia pokazała, że zwierzchnicy każdego niemal Kościoła wielokrotnie i w sposób rażący mylili się co do swojej interpretacji Słowa Bożego. Wzajemnie sobie zaprzeczali i wynosili się jedni nad drugich. Kościoły często wykorzystywały swój autorytet do manipulacji Słowem Bożym w celach politycznych i majątkowych. Również we współczesnym Ewangelicznym chrześcijaństwie pojawiają się dziwaczne pomysły, wypowiedzi i interpretacje pastorów lub całych zborów czy denominacji. Stoimy na stanowisku, że nieomylny jest jedynie Bóg. Polegamy tylko i wyłącznie na Słowie Bożym, prosząc Boga o jego właściwe zrozumienie i łaskę do Jego wypełniania w naszym codziennym życiu.

W historii kościoła dochodziło do takich paradoksów, że Biblia była na indeksie ksiąg zakazanych. Posiadać i czytać ją mogli tylko wybrani zwierzchnicy kościoła rzymskiego. Kościół zakazywał rozpowszechniania Pisma Świętego. Wielu ludzi poniosło męczeńską śmierć za złamanie tych absurdalnych zasad. Wiemy, że Nowy Testament nakazuje nam głoszenie Ewangelii (Dobrej Nowiny), czyli poselstwa o Chrystusie zawartego w całej Biblii. Kościelny zakaz czytania i rozpowszechniania Słowa Bożego był więc rażącym błędem ówczesnych zwierzchników rzymskiego kościoła.

Biblia, a historia

Biblia to niepodważalne źródło wiedzy historycznej. Fakty zawarte w Biblii znajdują potwierdzenie w wielu źródłach historycznych. Biblia jest najlepiej zweryfikowanym dokumentem historycznym. Słowo Boże nie zawiera żadnego błędu, choć niektórzy uparcie doszukują się w Nim sprzeczności. Jeśli o takich słyszałeś, to koniecznie uważnie przeczytaj fragmenty, które rzekomo je zawierają i jeśli sam nie możesz dostrzec ich zgodności to poszukaj w internecie biblijnego forum gdzie możesz zadać pytania i uzyskać pomoc od ludzi, którzy od lat czytają Biblię. Polecamy np. forum na portalu http://oblubienica.eu/forum

Biblia opowiada dzieje świata od samego początku (Księga Wyjścia / Rodzaju) do samego końca (Objawienie Św. Jana / Apokalipsa). Biblijne poselstwo o Stwórcy i Jego dziełach jest przekazywane nam z pokolenia na pokolenie, poczynając od pierwszego człowieka na Ziemi. Chrześcijaństwo, wbrew popularnemu poglądowi, nie wywodzi się z Judaizmu, ale jest jego kontynuacją. Cały Stary Testament świadczy o Chrystusie.

Chwała i dziękczynienie niech płyną z naszych serc Panu naszemu Bogu za Jego Święte Słowo!