Prześladowany Kościół

 

Pamiętajmy o braciach i siostrach, którzy dziś cierpią prześladowania z powodu wierności Panu Jezusowi. Kiedy my cieszymy się pokojem w cywilizowanym społeczeństwie, ludzie tacy jak Ty i ja udają się na nabożeństwo nie wiedząc, czy wrócą żywi. Wielu z nich żyje pod ciągłą groźbą ataku, prześladowań, aresztowań. Cierpią, bestialsko torturowani. Dogorywają w obozach koncentracyjnych. To wszystko dzieje się obecnie i z roku na rok fala prześladowań narasta.

Panie Boże, prosimy o wytrwałość, moc i pocieszenie Ducha Świętego dla naszych braci i sióstr, aby mogli odważnie stawiać czoła ponadludzkim wyzwaniom. Prosimy, abyś chronił prześladowany Kościół przed odstępstwem czy zwiedzeniem. Uzdalniaj rodziny ofiar by potrafiły przebaczyć prześladowcom. Krusz, Panie, serca prześladowców, tak jak odmieniłeś serce Szawła z Tarsu. Prosimy o Twoją łaskę dla tych wszystkich ludzi ogarniętych nienawiścią do nas i naszych braci i sióstr. Błogosław kochany Ojcze tych wszystkich, którzy niosą pomoc prześladowanym oraz budują pomost pomiędzy prześladowanym Kościołem a nami. 

Gorąco polecamy: