Zbawienie w Jezusie Chrystusie

Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony!

Atrybuty Boga

Bóg NIE jest tylko święty czy kochający
Bóg NIE wyróżnia jednego ze swoich atrybutów jako ważniejszy od innych
Bóg NIE jest czasem święty, a czasem kochający
Bóg jest W PEŁNI ŚWIĘTY i W PEŁNI KOCHAJĄCY
oraz WSZYSTKIE JEGO atrybuty są aktywne PRZEZ CAŁY CZAS!

Słowo Boga

 Otwórz moje oczy, abym podziwiał niezwykłość Twego Słowa! 

Problem ludzkiego cierpienia

Bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu, z porywów serca — z tego, co go pochłaniało pod słońcem, skoro wszystkie jego dni są cierpieniem, jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy jego umysł nie zaznaje spokoju? 

Powodzenie czy cierpienie?

Flp 1: 29 Macie bowiem przywilej, ze względu na Chrystusa, nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć 
2Kor 1: 5-7 Gdyż tak jak nie brak nam cierpień podobnych Chrystusowym, tak za sprawą Chrystusa doświadczamy wielkiej pociechy. Jeśli więc jesteśmy uciskani, to dla waszej pociechy i zbawienia. I jeśli jesteśmy pocieszani, to też dla waszej pociechy, abyście trwali mimo tych samych cierpień, których my doznajemy. A nasza nadzieja co do was jest mocna, bo wiemy, że jak jesteście uczestnikami cierpień, tak i pociechy. 

Małżeństwo, rozwód, powtórne związki

Mrk 10: 11-12 11 Wówczas im powiedział: Kto rozwodzi się z żoną i poślubia inną, cudzołoży względem niej. Podobnie jeśli żona rozwodzi się z mężem i poślubia innego mężczyznę — cudzołoży. 

Księga Sędziów

Sdz 17: 6 W tych dniach nie było króla w Izraelu i każdy robił to, co uznał w swoich oczach za słuszne. 

1 Księga Samuela

1Sm 10: 6 Wówczas zstąpi na ciebie Duch PANA i będziesz prorokował wraz z nimi — i przemienisz się w innego człowieka. 

2 Księga Samuela

2Sm 1: 19 Twoja chluba, Izraelu, legła na twoich wzgórzach. Tak, padli bohaterowie! 

Listy do 7 Zborów (Księga Objawienia)

Ap 1: 8 Ja jestem Alfą i Omegą, mówi Pan, Bóg, który jest, który był i który nadchodzi, Wszechmogący. 

Czasy ostateczne

Mt 24: 32-33  32 Niech figowiec posłuży wam za przykład. Gdy jego gałązka mięknie i wypuszcza liście, wiecie, że zbliża się lato. Podobnie, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest — u drzwi. 
Mt 24: 36 Tego dnia natomiast ani tej godziny nikt nie zna: ani aniołowie w niebie, ani Syn — tylko Ojciec. 

Psalmy

Ps 146: 1 Alleluja! Chwal, moja duszo, PANA! 

Role mężczyzny i kobiety w rodzinie oraz w Kościele

 Dlaczego kobieta ma nakrywać głowę na nabożeństwie?

Kazania na różne tematy

Hbr 13: 8-9 Jezus Chrystus wczoraj i dziś — ten sam i na wieki.
 Nie pozwalajcie się zwodzić różnorodnym obcym naukom! Dobrze jest wzmacniać serce łaską, a nie przepisami o pokarmach. Tym, którzy ich przestrzegali, nie przyniosły one korzyści. 

Usługi naszych gości

Hbr 13: 7 Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże.
Rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę. 

USTROŃ

Usługi braci na obozach letnich w Ustroniu

Pieśni 

Pieśni z obozów letnich w Ustroniu i inne

Spotkania braterskie w Wejherowie 

Usługi i świadectwa braci 

Easy Website Builder