Modlitwa


Prześladowany Kościół

Pamiętajmy o braciach i siostrach, którzy dziś cierpią prześladowania z powodu wierności Panu Jezusowi. Kiedy my cieszymy się pokojem w cywilizowanym społeczeństwie, ludzie tacy jak Ty i ja udają się na nabożeństwo nie wiedząc, czy wrócą żywi. Wielu z nich żyje pod ciągłą groźbą ataku, prześladowań, aresztowań. Cierpią, bestialsko torturowani. Dogorywają w obozach koncentracyjnych. To wszystko dzieje się obecnie i z roku na rok fala prześladowań narasta.

Panie Boże, prosimy o wytrwałość, moc i pocieszenie Ducha Świętego dla naszych braci i sióstr, aby mogli odważnie stawiać czoła ponadludzkim wyzwaniom. Prosimy, abyś chronił prześladowany Kościół przed odstępstwem czy zwiedzeniem. Uzdalniaj rodziny ofiar by potrafiły przebaczyć prześladowcom. Krusz, Panie, serca prześladowców, tak jak odmieniłeś serce Saula z Tarsu. Prosimy o Twoją łaskę dla tych wszystkich ludzi ogarniętych nienawiścią do nas i naszych braci i sióstr. Błogosław kochany Ojcze tych wszystkich, którzy niosą pomoc prześladowanym oraz budują pomost pomiędzy prześladowanym Kościołem a nami.

Gorąco polecamy śledzenie wiadomości na stronach organizacji pomagającym prześladowanym: 
https://www.opendoors.pl/
https://www.gpch.pl/

Modlitwy purytan

„Dolina Widzenia” to zbiór modlitw purytan – naszych braci służących Chrystusowi w XVI i XVII wieku. Modlitwy zostały zebrane i udostępnione online przez Arthura Bennetta.
Niech rozważanie treści tych modlitw zainspiruje nas i pomoże nam w naszej komunikacji z Bogiem! Niech Jego Święty Duch użyje tych, zroszonych łzami i krwią słów, by rozniecać w nas żar żywej i głębokiej modlitwy sięgającej Bożego serca!

Potrzebujesz by modlić się o Ciebie?

Napisz do nas maila lub wyślij wiadomość SMS/WhatsApp

AI Website Builder