Michał spędził wiele lat w więzach grzechu, będąc w  organizacji Świadków Jehowy, podczas gdy jego ojciec zmagał się z bezdomnością na uliacach Warszawy. Posłuchaj poruszającego świadectwa działania Bożej wyzwalającej łaski, która przynosi prawdziwą wolność w Jezusie Chrystusie! Chwała Jego Imieniu!

 

 

Niebiański Ojcze, gdybym miał cierpieć niedostatek i żyć w biedzie, daj by moje serce nie utraciło Twojej miłości, ale rozumiało ją i było jej pełne, mimo że byłbym pozbawiony doczesnych błogosławieństw.

Twoja łaska czasami prowadzi przez bolesne doświadczenia, bo dzięki nim dostrzegam mój grzech i pragnę uwolnienia od niego. Pomóż mi ochotnie przyjąć biedę, cierpienia, pokusy, jeśli przez nie wyraźniej zobaczę grzech jako największe zło i zostanę uwolniony od niego. Daj mi, proszę, łaskę, bym z wdzięcznością poddał się wszystkiemu co uznasz za konieczne w Twojej miłości.

Kiedy Ty, PANIE Jezu, zamieszkałeś w mej duszy, stałeś się dla mnie droższy niż wcześniej był grzech; Twoje miłościwe panowanie zastąpiło jego tyranię. Kiedy pojawia się jakiś grzech, to pomóż mi z nim walczyć i zajmij jego miejsce, abyś Ty PANIE był dla mnie cenniejszy niż nikczemna pożądliwość! Niech Twoja wspaniałość, moc i życie mieszkają we mnie, przepędzając wszelką nieprawość! Potrzebuję Twojej potężnej obecności by pokonać grzech.

Kiedy lękam się zła, które może nadejść, pocieszaj mnie, pokazując, że bez Ciebie, jestem umarłym, potępionym grzesznikiem, ale w Tobie jestem pojednany z Ojcem i żyję! Bez Ciebie jest niedostatek i brak pokoju, ale w Tobie jest pełnia i pokój! Bez Ciebie jestem słaby i niezdolny do czynienia dobra, ale w Tobie mogę wszystko!

Chociaż teraz doświadczam Twojej łaski tylko w pewnej mierze, już niedługo otrzymam ją w całej pełni, kiedy objawi się doskonałość Twego pojednania, a Ty sam będziesz zupełnie wystarczający, miłujący mnie doskonale, a grzech zupełnie zniweczony. Wielki Boże, niech ten dzień nastanie rychło!

************************************

Modlitwy purytan „The Valley of Vision: A Collection of Puritan Prayers & Devotions”, zebrane i wydane przez Arthura Bennetta.

Mój Boże, jest coś wspaniałego w tym, by podobać się Tobie i być tym, kim chcesz, abym był. Obym tylko był święty, tak jak Ty jesteś święty, obym był czysty jak Chrystus, doskonały jak Twój Duch jest doskonały!

To są najwspanialsze przykazania w Twoim Słowie i jakże miałbym je łamać? Czy muszę je łamać? Czy jest to koniecznością, tak długo jak żyję tutaj na ziemi?

Jak mogę w ten sposób Cię obrażać, mój Dobry Ojcze? Biada mi, biada, że jestem grzesznikiem, że zasmucam Ciebie, Boże, doskonały w dobroci i łasce! Gdybyś ukarał mnie za moje grzechy byłbyś sprawiedliwy, a jednak,  mimo to, że ciągle się potykam i upadam w grzech, Ty ciągle okazujesz mi łaskę.

Czego mi brak i co powinienem robić, aby bardziej wielbić i wywyższać Ciebie, Istotę najwspanialszą ze wszystkich?

Pragnę poświęcić moją duszę i ciało na służbę Tobie - bez granic, na zawsze! Pragnę oddać się Tobie tak, aby już nigdy nie należeć do siebie samego! Pragnę w doskonały sposób podporządkować mą wolę i pragnienia Twojej woli i Twojej miłości!

Ale niestety, choć mi bardzo przykro, nie potrafię żyć doskonale i nie grzeszyć...

Twoi święci aniołowie uwielbiają Cię nieustannie i w uniżeniu kłaniają się przed Tobą - Wielkim Królem nieba i ziemi! Jakże pragnę być częścią tego nieustannego uwielbiania! Napełniaj, proszę, me serce niebiańską radością i zdrojem Twojej Boskiej wspaniałości abym robił wszystko by przyczyniać się do pomnażania chwały należnej jedynie Tobie -  błogosławionemu Bogu! 

************************************

Modlitwy purytan „The Valley of Vision: A Collection of Puritan Prayers & Devotions”, zebrane i wydane przez Arthura Bennetta.

1 Kor 11:3-16

(3): A chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg.

(4): Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę.

(5): I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona.

(6): Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę.

(7): Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny.

(8): Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny.

(9): Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny.

(10): Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy, ze względu na aniołów.

(11): A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny.

(12): Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga.

(13): Osądźcie sami: Czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy?

(14): Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd?

(15): Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie.

(16): A jeśli ktoś myśli być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani kościoły Boże.

Publiczne przeczytanie tego fragmentu lub zacytowanie jego kluczowych wierszy spotyka się dzisiaj najczęściej z reakcją zdumienia a czasami gwałtownego oburzenia  i gniewnego protestu!

Można wtedy usłyszeć:

Czy nie wiesz, że to nas nie dotyczy?

Czy nie rozumiesz, że w Chrystusie nie ma mężczyzny ani kobiety, ale wszyscy są równi?

Po co w ogóle zajmować się tym tematem?

Czy nie ma ważniejszych spraw?

To zakon! To przeżytek! To niepotrzebne mieszanie w głowach i wzbudzanie kontrowersji!

A jednak jest to fragment natchnionego Bożego Słowa, którego wartość nie przemija i które nic nie traci na swej aktualności mimo zmieniających się ludzkich poglądów, kościelnych innowacji i religijnych przemian!

Czy ten fragment Pisma Świętego promuje nadrzędność jednej płci nad drugą?

Czy ten fragment uwłacza godności kobiet, degraduje ich pozycję i daje przyzwolenie na męski szowinizm?

Co Apostoł Paweł ma na myśli mówiąc, że mężczyzna jest głową kobiety, a  Chrystus jest głową każdego mężczyzny, a Bóg jest głową Chrystusa?

O jakiej głowie tu mowa?

W jakim sensie Apostoł Paweł używa tego słowa w tym fragmencie i gdzie ma na myśli literalną głowę, a gdzie jest to przenośnia odnosząca się do zwierzchności, autorytetu, przewodniej roli?

Jakie znaczenie może mieć dzisiaj dla nas archaiczny zwyczaj nakrywania czy nie nakrywania głów?