1 Kor 11:3-16

(3): A chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg.

(4): Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę.

(5): I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona.

(6): Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę.

(7): Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny.

(8): Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny.

(9): Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny.

(10): Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy, ze względu na aniołów.

(11): A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny.

(12): Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga.

(13): Osądźcie sami: Czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy?

(14): Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd?

(15): Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie.

(16): A jeśli ktoś myśli być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani kościoły Boże.

Publiczne przeczytanie tego fragmentu lub zacytowanie jego kluczowych wierszy spotyka się dzisiaj najczęściej z reakcją zdumienia a czasami gwałtownego oburzenia  i gniewnego protestu!

Można wtedy usłyszeć:

Czy nie wiesz, że to nas nie dotyczy?

Czy nie rozumiesz, że w Chrystusie nie ma mężczyzny ani kobiety, ale wszyscy są równi?

Po co w ogóle zajmować się tym tematem?

Czy nie ma ważniejszych spraw?

To zakon! To przeżytek! To niepotrzebne mieszanie w głowach i wzbudzanie kontrowersji!

A jednak jest to fragment natchnionego Bożego Słowa, którego wartość nie przemija i które nic nie traci na swej aktualności mimo zmieniających się ludzkich poglądów, kościelnych innowacji i religijnych przemian!

Czy ten fragment Pisma Świętego promuje nadrzędność jednej płci nad drugą?

Czy ten fragment uwłacza godności kobiet, degraduje ich pozycję i daje przyzwolenie na męski szowinizm?

Co Apostoł Paweł ma na myśli mówiąc, że mężczyzna jest głową kobiety, a  Chrystus jest głową każdego mężczyzny, a Bóg jest głową Chrystusa?

O jakiej głowie tu mowa?

W jakim sensie Apostoł Paweł używa tego słowa w tym fragmencie i gdzie ma na myśli literalną głowę, a gdzie jest to przenośnia odnosząca się do zwierzchności, autorytetu, przewodniej roli?

Jakie znaczenie może mieć dzisiaj dla nas archaiczny zwyczaj nakrywania czy nie nakrywania głów?

Święty Panie, zgrzeszyłem niezliczoną ilość razy i jestem winny pychy i niewiary w tym, że nie potrafiłem odnaleźć Twoich zamysłów w Słowie i nie szukałem Ciebie w moim codziennym życiu.

Moje winy i upadki są tym, co mnie obwinia, ale dziękuję Ci za to, że nie będą one świadczyć przeciwko mnie, ponieważ zostały złożone na Chrystusa mego Zbawiciela.

Ujarzmiaj moje skłonności do grzechu i udzielaj mi łaski, abym wznosił się ponad nie.

Niech namiętności ciała i pożądliwości umysłu nie zniewolą mojego ducha, lecz Ty jedynie panuj nade mną w wolności i mocy.

Dziękuję Ci za to, że wiele moich modlitw zostało odrzuconych. Źle prosiłem i nie otrzymałem, modliłem się z pożądliwości i nie otrzymałem, pragnąłem Egiptu, a została mi darowana pustynia.

Kontynuuj Twoje cierpliwe dzieło, odpowiadaj „nie” na moje niewłaściwe modlitwy i pomagaj mi przyjmować Twoją wolę.

Oczyszczaj mnie z każdego złego pragnienia, z każdego nikczemnego dążenia, z wszystkiego, co sprzeciwia się Twojemu panowaniu.

Dziękuję Ci za Twoją mądrość i miłość, za wszelkie przejawy dyscypliny, którym mnie poddajesz, i za to, że czasem wkładasz mnie do pieca, aby wytopić złoto i odrzucić mój żużel.
Żadna próba nie jest zbyt ciężka, gdy chodzi o grzech. Gdybyś dał mi wybór, czy żyć w rozkoszach moich grzechów czy wypalić grzech poprzez próby, udziel mi proszę gotowości do uświęcającego cierpienia.

Wyzwól mnie od wszelkich grzesznych nawyków, od starych przyzwyczajeń, od wszystkiego, co przysłania Twoją łaskę w moim życiu i co wstrzymuje mnie od rozkoszowania się Tobą.

Wtedy będę Ci dziękować, Boże Izraela, za pomoc, jakiej udzielasz mi bym żył w prawości.

*****************

Modlitwy purytan „The Valley of Vision: A Collection of Puritan Prayers & Devotions”, zostały zebrane i wydane przez Arthura Bennetta. Dostosowane do współczesnego języka przez Eternal Life Ministries, http://www.eternallifeministries.org/prayers.htm

 

Dostępne są już nagrania wykładów omawiających atrybuty Boga z konferencji, która odbyła się pod koniec października w Gdańsku.

Aby wysłuchać przejdź na stronę https://archive.org/details/Atrybuty

Naszym wykładowcą był Hal Hays, były nauczyciel w Master’s College i obecny nauczyciel w Walk Through the Bible Ministries. Hal jest Prezydentem Encouragement International Ministries i wykłada Słowo Boże na uczelniach teologicznych w Rosji i Białorusi. Jest aktywnym członkiem Grace Community Church w Los Angeles, USA.

Więcej o Encouragement International Ministries na stronie http://www.encouragementintl.com

Omawiane atrybuty to:

1) Jedność Boga
2) Świętość Boga
3) Gniew Boga
4) Łaska Boga